Licence pro fotografii

 

 

Fotografie prezentované v nabídce, lze také po dohodě zakoupit jako licenci, která následně opravňuje k použití snímku dle specifikace v licenční smlouvě, kterou je nezbytné uzavřít.

Snímek po podpisu smlouvy a úhradě obdržíte elektronicky jako data, která jsou v tiskové kvalitě
(300 DPI).

Vzhledem k tomu, že se jedná o archivní snímky, které byly pořizovány jinou technikou než je dnešní standard a jsou retušovány pouze od zjevných kazů a případných škrábanců, je jasné, že data nejsou tak krystalicky čistá, jako výstupy z dnešních digitálních fotoaparátů.

 

Typy jednotlivých licencí užití jsou uvedeny v individuálně uzavřených smlouvách.

 

Jednorázové nevýhradní užití – standardní nabídka (ceník po domluvě)

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově neexklusivně užít vybrané fotografie, a to na konkrétní účel. Dílo bude nadále v databázi umístěno.

 

Trvalé nevýhradní užití – cena standardní nabídky plus 30 % 

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale opakovaně neexklusivně užívat vybrané dílo. Dílo bude nadále v databázi umístěno s poznámkou o trvalém nevýhradním užívání třetí osobou. Poskytovatel takové dílo s ohledem na trvalé nevýhradní užívání třetí osoby dále nebude poskytovat další třetí osobě do užívání v režimu výhradního užití.

 

Jednorázové výhradní užití - cena standardní nabídky plus 60 %

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno jednorázově exklusivně užít vybrané dílo, a to na konkrétní účel (jednorázová výhradní licence). Exklusivita platí po dobu 1 roku, pokud nebude sjednáno jinak. Dílo bude v databázi označeno poznámkou o jednorázovém výhradním užití.

 

Trvalé výhradní užití – poskytuje se jen zcela výjimečně, cena individuální dohodou

- v tomto režimu bude třetí osobě umožněno trvale exklusivně opakovaně užívat vybrané dílo bez časového omezení, resp. po dobu trvání práv autora (výhradní licence). Dílo bude po uzavření smlouvy s uživatelem z databáze odstraněno. Poskytovatel takové dílo s ohledem na výhradní užívání třetí osoby dále nebude žádným způsobem užívat a poskytovat.